آویز نقره زنانه کد 200874924083-1-2-1-1-1-1


280,000 تومان 230,000 تومان

تخفیف : 50,000 تومان

1 در انبار

آویزی که مشاهده می نمائید از جنس نقره و سنگ در است.

همچنین از خواص در نجف اصل این است که باعث تقویت انرژی معنوی می شود و انرژی های منفی را دور و همراه داشتن آن باعث ایجاد آرامش فرد می شود. در برخی روایات و منابع دیگر نیز درمورد خواص آویز در نجف اصل از نظر دور کردن انرژی منفی، غلبه بر دشمنان و زشتی ها، ایجاد حس آرامش و ارتباط با انرژی های معنوی اشاره شده است.