آویز نقره زنانه کد 200864924083-1-2-1-1-1


260,000 تومان 200,000 تومان

تخفیف : 60,000 تومان

1 در انبار

آویزی که مشاهده می نمائید از جنس نقره و سنگ در مودار است.

همچنین از خواص در نجف اصل این است که باعث تقویت انرژی معنوی می شود و انرژی های منفی را دور و همراه داشتن آن باعث ایجاد آرامش فرد می شود. در برخی روایات و منابع دیگر نیز درمورد خواص آویز در نجف اصل از نظر دور کردن انرژی منفی، غلبه بر دشمنان و زشتی ها، ایجاد حس آرامش و ارتباط با انرژی های معنوی اشاره شده است.