آویز نقره کد 200724923454-1-1


350,000 تومان

1 در انبار

آویزی که مشاهده می نمائید آویز از جنس نقره و با نگین مالاکیت میباشد.
سنگی عالی برای افزایش مهارتهای تمرکز است و بصیرت فیزیکی و روانی را تقویت می کند.
انرژی منفی را از هاله جذب کرده و آن را پاکسازی می کند.
بنابراین از دارنده اش در برابر تأثیرات امواج منفی محافظت می کند.
مالاکیت برای چشم مفید است.

این آویز بدون زنجیر می باشد که در صورت نیاز به زنجیر از قسمت زنجیرها زنجیر مورد نظر خود را انتخاب نمائید.