آویز نقره زنانه کد 20061


آویزی که مشاهده میکنید از جنس نقره با نگین یاقوت کبود و با روکش طلا میباشد.
یاقوت کبود به عنوان یک سنگ مقدس شناخته میشود.
رنگ سنگ این آویز دلربا، نیلگون است و درخشندگی آبی رنگ آن هر دلی را شیفته خود می سازد.
ویژگی های بیشماری برای یاقوت کبود عنوان شده است که از آنها میتوان برکت، ثروت، شهرت، ناموری و خوشبختی را نام برد.
اصلی‌ترین خواص یاقوت کبود، خواص درمانی این سنگ است.
که بیماری های روحی مانند افسردگی، بیخوابی، اضطراب و… را درمان میکند.
در سطح روانشناسی، ذهن بیمار را متمرکز می کند و به وی انگیزه بهبود می دهد.