انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023

انگشتر عقیق نقره زنانه کد 112145187326


انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره با نگین عقیق یمنی میباشد.
از عصرهای گذشته، عقیق را مقدس می دانسته اند و آن را از خود دور نمی ساخته اند.
عقیق سنگی است که حرز و حامی انسان ها در مقابل بلایا و حوادث به ویژه در جنگ ها بوده است.
از دیگر خواص عقیق تعالی، شادابی و آرامش روح و همچنین بر طرف شدن غم و غصه و ناراحتی های روحی می باشد.
استفاده از انگشتر عقیق اثری فراوان دارد.