انگشتر نقره مردانه کد 10019
انگشتر نقره مردانه کد 10019
انگشتر نقره مردانه کد 10019
انگشتر نقره مردانه کد 10019

انگشتر نقره زمرد مردانه کد 112205184181


انگشتری که مشاهده می نمائید انگشتر نقره با نگین زمرد زامیایی میباشد.
سنگ زمرد از پیشینه تاریخی بالایی برخوردار است؛
این سنگ به دلیل زیبایی و قدرت معنوی در بین همه ادیان اصلی مقدس شمرده میشد.