سرویس نقره زنانه کد 11095
سرویس نقره زنانه کد 11095
سرویس نقره زنانه کد 11095
سرویس نقره زنانه کد 11095
سرویس نقره زنانه کد 11095
سرویس نقره زنانه کد 11095

سرویس نقره اتمی زنانه کد 11095


سرویسی که مشاهده می نمایید سرویس نقره روکش رادیوم با سنگ اتمی میباشد.
فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است.
فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
رنگ زیبا و درخشان نگین این سرویس زیبا آن را مورد پسند همه افراد در سنین مختلف کرده است.
رنگ بنفش فوق العاده و درخشش شیشه ای نگین این سرویس زیبا آن را خاص و گرانبها کرده است.