انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023

انگشتر زمرد نقره زنانه کد 110164808903


انگشتری که مشاهده می نمائید انگشتر نقره زنانه با نگین زمرد میباشد.
سنگ زمرد از پیشینه تاریخی بالایی برخوردار است؛
این سنگ به دلیل زیبایی و قدرت معنوی در بین همه ادیان اصلی مقدس شمرده می شد رنگ سبز رنگی مقدس در فرهنگها و مذاهب مختلف نظیر اسلام از آن به عنوان والاترین رنگ مذهبی یاد کرده است.
از خواص زمرد می توان برای تقویت قلب، خون و دستگاه گردش خون اشاره کزد.