انگشتر نقره مردانه کد 10019

انگشتر انیکس مردانه نقره کد 110814812904


انگشتری که مشاهده میکنید نقره ترک و بانگین اونیکس میباشد.
انیکس شما را از چشم زخم محافظت میکند.
عصبانیت را آرام می کند وسبب فروکش کردن احساسات میشود.
توانایی های فرد را برای پایداری تمرکز روانی افزایش داده و وی را قادر به تحمل وظایف می کند.
انیکس با توجه به قدرتش برای مدیتیشن مناسب است.