انگشتر انیکس نقره مردانه کد 10019

انگشتر انیکس نقره مردانه کد 110784812905


انگشتری که مشاهده میکنید نقره و بانگین اونیکس میباشد.
انیکس شما را از چشم زخم محافظت میکند.
عصبانیت را آرام می کند وسبب فروکش کردن احساسات میشود.
توانایی های فرد را برای پایداری تمرکز روانی افزایش داده و وی را قادر به تحمل وظایف می کند.
انیکس با توجه به قدرتش برای مدیتیشن مناسب است.