انگشتر نقره در موئی زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره در موئی زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023

انگشتر نقره در موئی زنانه کد 26454326974


انگشتری که مشاهده می نمائید ازجنس نقره با نگین درموئی میباشد.
درموئی نگینی بسیار زیبا و کم نظیر با خط های سیاه رنگی به شکل موست که زیبایی سنگ را دوچندان کرده است.
این سنگ جریان خون را تحریک می کند.