انگشتر نقره اکساندریت مردانه کد 10019
انگشتر نقره مردانه کد 10019
انگشتر نقره اکساندریت مردانه کد 10019
انگشتر نقره مردانه کد 10019

انگشتر نقره الکساندریت مردانه کد 27174326872


انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره با سنگ الکساندرایت میباشد.
خواص چندرنگی الکساندریت از توانایی تغییر رنگ منحصر به فرد آن میباشد.
سنگ الکساندرایت ناراحتی قلب را از بین برده و از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند.
باعث رفع غم و افسردگی می‌شود.