انگشتر مالاکیت نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر مالاکیت نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023

انگشتر مالاکیت نقره زنانه کد 27164326858


انگشتری که مشاهده میکنید انگشتر نقره با سنگ زيباي مالاکیت است.
خواص درمانی مالاکیت ایجاد تعادل و درمان سرگیجه میباشد.
مالاکیت خلاقیت را افزایش می دهد.
مالاکیت نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی است هم چنین برای افزایش مهارت و تمرکز مفید است.