انگشتر یاقوت و زمرد نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر یاقوت و زمرد نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023

انگشتر یاقوت سرخ و زمرد نقره زنانه کد 27094326706


انگشتری که مشاهده میکنید انگشتر نقره با سنگ های زیبای یاقوت سرخ،زمرد است.
خواص سنگ یاقوت سرخ، ايجاد تعادل و انتقال انرژی حیات بخش به داخل بدن است.
به طور کلي ياقوت به سنگ جذب ثروت و تقويت کننده انرژيهاي مثبت معروف است.