انگشتر اتمی نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر اتمی نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023

انگشتر زنانه اتمی نقره کد 27114326525


انگشتری که مشاهده میکنید از جنس نقره و بانگین اتمی میباشد.
فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است.
فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.