انگشتر نقره اتمی سبز رنگ زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره اتمی سبز رنگ زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023

انگشتر نقره اتمی سبز زنانه کد 27054326440


انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و بانگین اتمی سبز میباشد.
فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است.
فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.