انگشتر اتمی نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر اتمی نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023

انگشتر نگین اتمی نقره زنانه کد 26954325929


انگشتری که مشاهده میکنید نقره و بانگین اتمی میباشد.
فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است.
فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.