انگشتر نقره زنانه کد2699
انگشتر نقره زنانه کد2699
انگشتر نقره زنانه کد2699
انگشتر نقره زنانه کد2699

انگشترنگین اتمی نقره زنانه کد 26994326260


270,000 تومان

1 در انبار

گشتری که مشاهده میکنید از جنس نقره و بانگین اتمی میباشد.
فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند.
فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.