عقیق یمنی
انگشتر نقره مردانه کد 10019
عقیق یمنی
انگشتر نقره مردانه کد 10019

انگشتر نقره عقیق یمنی مردانه کد 26754232347


انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره با نگین عقیق یمنی میباشد.
بر روی نگین آن نوشته دعای شرف شمس به خط ضابطی حک شده است.
عقیق سنگی است که حرز و حامی انسان ها در مقابل بلایا و حوادث به ویژه در جنگ ها بوده است.
از دیگر خواص عقیق تعالی، شادابی و آرامش روح و همچنین بر طرف شدن غم و غصه و ناراحتی های روحی می باشد.
استفاده از انگشتر عقیق اثری فراوان دارد.
عقیق سنگی بسیار پربرکت و سرشار از خواص می باشد که در روایات زیادی بر اهمیت آن تاکید شده است.