دستبند نقره زنانه 10094

دستبند نقره زنانه کد 10093


750,000 تومان

1 در انبار

دستبندی که مشاهده میکنید از جنس نقره با نگین یاقوت کبود هندی میباشد.
ویژگی های بیشماری برای یاقوت کبود عنوان شده است که از آنها میتوان برکت، ثروت، شهرت، ناموری و خوشبختی را نام برد.
که بیماری های روحی مانند افسردگی، بیخوابی، اضطراب و… را درمان میکند.
در سطح روانشناسی، ذهن بیمار را متمرکز می کند و به وی انگیزه بهبود می دهد.