انگشتر نقره زنانه کد10029
انگشتر نقره زنانه کد10029

انگشتر نقره زنانه کد 100303336569


450,000 تومان

1 در انبار

انگشتری که مشاهده میکنید انگشترنقره با نگین یاقوت کبود میباشد.
ویژگی های بیشماری برای یاقوت کبود عنوان شده است که از آنها میتوان برکت، ثروت، شهرت، ناموری و خوشبختی را نام برد.
که بیماری های روحی مانند افسردگی، بیخوابی، اضطراب و… را درمان میکند.
در سطح روانشناسی، ذهن بیمار را متمرکز می کند و به وی انگیزه بهبود می دهد.