نیم ستها

30 کالا

 • نیم ست نقره زنانه کد 20246

  980,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد. رنگ زیبا و درخشان نگین این سرویس زیبا آن را مورد پسند همه افراد در سنین مختلف…
 • نیم ست نقره زنانه کد 20414

  1,550,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
 • نیم ست نقره زنانه کد 20413

  1,420,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
 • نیم ست نقره زنانه کد 20412

  780,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
 • نیم ست نقره زنانه کد 20410

  870,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
 • نیم ست نقره زنانه کد 20409

  950,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
 • 12%

  نیم ست نقره زنانه کد 20359

  1,350,000 تومان 1,188,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. سنگ اتمی به کار رفته در این نیم ست از شفافیت و استحکام خوبی برخوردار است. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
 • 12%

  نیم ست نقره زنانه کد 20359

  1,300,000 تومان 1,144,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. سنگ اتمی به کار رفته در این نیم ست از شفافیت و استحکام خوبی برخوردار است. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
 • 13%

  نیم ست نقره زنانه کد 20357

  1,600,000 تومان 1,400,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. سنگ اتمی به کار رفته در این نیم ست از شفافیت و استحکام خوبی برخوردار است. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
 • 12%

  نیم ست نقره زنانه کد 20354

  850,000 تومان 748,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. سنگ اتمی به کار رفته در این نیم ست از شفافیت و استحکام خوبی برخوردار است. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
 • 12%

  نیم ست نقره زنانه کد 20351

  1,100,000 تومان 968,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. سنگ اتمی به کار رفته در این نیم ست از شفافیت و استحکام خوبی برخوردار است. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای زنان و مردان با فشار خون بالا توصیه شده است. فلز نقره ضد باکتری نیز میباشد.
 • 13%

  نیم ست نقره زنانه کد 20348

  1,150,000 تومان 1,000,000 تومان
  نیم ست که مشاهده می نمائید نیم ستی نقره با سنگ اتمی میباشد. همچنین مروارید های به کار رفته در ان زیبائی خاصی را به این نیم ست داده است. سنگ اتمی به کار رفته در این نیم ست از شفافیت و استحکام خوبی برخوردار است. فلز نقره سوخت وساز بدن انسان را تنظیم می کند و موجب ایجاد آرامش در فرد میگردد و به همین دلیل است که برای…

در این قسمت انواع نیم ستها قرار دارد