اناکیت

unakite

تورمالین

tourmaline

مالاکیت

malachite

آمازونیت

amazonite

لاجورد

lapis

عقیق قرمز

red-agate

زمرد

emerald

دلربا

goldstone

رودونیت

rhodonite

عقیق خزه ای

moss-agate

یشم

jade

یاقوت کبود

sapphire

مون استون

moonstone

شاه مقصود

shah-maqsood

جید

jadeite